Trụ sở làm việc

  • Địa chỉ: Hệ thống 8 showroom tại các TTTM lớn ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm danh sách Showroom tại đây
  • Điện thoại: 0949 226 336
  • Email: support@kimsfullhouse.com

THÔNG TIN SẢN PHẨM Táp Sharon 0168

Táp đầu giường Sharon NS0168Táp Sharon 0168

Kích thước: 560*490*400mm

Táp Sharon 0168
11.450.000 11.450.000


    NS0168