Thông báo / Sự kiện / Hỏi đáp

Mình mới mua được hơn 1 tháng mà thấy bị bẹp mặc dù ít ngồi vì đi làm cả ngày. Kiểm tra lại cho mình.