Thông báo / Sự kiện / Hỏi đáp

Chào Kims,

Cho mình hỏi về chế độ bảo hành của Kims và phí dịch vụ những lần thay thế, sửa chữa.

Mình cảm ơn!