Thông báo / Sự kiện / Hỏi đáp

Đề nghị cho biết giá bàn trà, kệ tivi, bàn góc của sản phẩm có mã là LC 912 và LC 1008 ( mức giá cuối cùng phải trả để mua được bộ sản phẩm nêu trên).