Đăng bài
Tiêu đề
Họ tên
Email
Điện thoại
File 1 (400R x 300C)
Xóa
File 2
Xóa
File 3
Xóa
File 4
Xóa

Đáp ứng mọi đóng góp và yêu cầu của khách hàng

Quy định Viết bài

Xin hãy dành vài phút để đọc các nội quy và các quy định của KimsFullHouse.

Xin nhớ là chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ bài viết nào.
Chúng tôi không đảm bảo sự chính xác, hoàn hảo hoặc hữu ích của bất kỳ bài viết nào,
và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ bài viết nào trước pháp luật.

- Cấm sử dụng những từ ngữ thô tục, bậy bạ, gây xích mích, hiểu lầm giữa các thành viên với nhau.
- Cấm nội dung bài viết liên quan tới các vấn đề quân sự, quốc phòng, chính trị, tôn giáo,
đường lối chính trị, nói xấu nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Cấm bài viết có nội dung mang tính khiêu dâm.